به تجارت پلاس خوش آمدید
Slider Slider Slider Slider
بنر
تازه های ژنراتور

اجاره ژنراتور 500کاوا اجاره دیزل ژنراتور مرسدس بنز موتور توربو دار ۱۲ سیلندر قابلیت کار به صورت مداو ... تهران - طباطبایی , تلفن : ۰۹۱۰۰۰۷۳۰۰۱ 96/05/24
دیزل ژنراتور بنز مدل om444la mtu فروش دیزل ژنراتور MTU با مشخصات زیر: /MTU OM۴۴۴LA/۱۲V۱۸۳TB۳۲/۴۴۱KW/۵۵۰KVA/۱۵۰۰R ... تهران - گروه تجارت پلاس , تلفن : ۰۹۱۰۰۰۷۳۰۰۱ 96/04/17
اجاره انواع دیزل ژنراتور اجاره ، فروش و واردات انواع دیزل ژنراتور ژنراتور ۵۰۰ کاوا جهت اجاره موجود است. ... تهران - طباطبایی , تلفن : ۰۹۱۰۰۰۷۳۰۰۱ 96/04/17
دیزل ژنراتور بنز om-444-la فروش دیزل ژنراتور MTU با مشخصات زیر: /MTU OM۴۴۴LA/۱۲V۱۸۳TB۳۲/۴۴۱KW/۵۵۰KVA/۱۵۰۰R ... تهران - گروه تجارت پلاس , تلفن : ۰۹۱۰۰۰۷۳۰۰۱ ۰۹۱۰۰۰۷۳۰۰۱ 96/04/17
فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار 20کاوا پیش فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار اصلی آکبند با مشخصات زیر: engine cat c۲.۲ mod ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
فروش دیزل ژنراتور 50 کاوا پرکینز فروش دیزل ژنراتور پرکینزاصلی آکبند با مشخصات زیر: ۵۰kva engine Perkins ۱۱۰۳A-۳ ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 100 کاوا پرکینز آکبند فروش دیزل ژنراتور پرکینزاصلی آکبند با مشخصات زیر: ۱۱۰kva Perkins ۱۱۰۴C-۴۴TA ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 165 کاوا کاترپیلار آکبند فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار اصلی آکبند با مشخصات زیر: ۱۶۵KVA engine cat c۷.۱ ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 500 کاوا کاترپیلار آکبند پیش فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار اصلی آکبند با مشخصات زیر: ۵۰۰KVA engine cat c۱ ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور پرکینز 200 کاوا آکبند فروش دیزل ژنراتور پرکینزاصلی آکبند با مشخصات زیر: ۲۲۰kva مدل ۲۰۱۶ میلادی Perki ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 800کاوا کاترپیلار آکبند پیش فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار اصلی آکبند با مشخصات زیر: ۸۰۰KVA MODEL CAT ۳۴۱ ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 400کاوا پرکینز فروش دیزل ژنراتور پرکینزاصلی آکبند با مشخصات زیر: ۳۸۵kva مدل ۲۰۱۶ میلادی ژنرات ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 2500کاوا کاترپیلار آکبند پیش فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار اصلی با مشخصات زیر: ۲۵۰۰KVA engine cat۳۵۱۶ ژ ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 500کاوا بنز om444 ۵۰۰کاوا دایم کار ژنراتور avk آلمانی ... تهران - فرح بخشیان آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 650 کاوا mtu مدل 2005 پیش فروش دیزل ژنراتور mtu تحویل ۸هفته ایی سال ساخت ۲۰۰۵ میلادی ژنراتور لری س ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 20 کاوا کمنز فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار اصلی آکبند با مشخصات زیر: engine:Cummins X۲.۵-G۲ m ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17
دیزل ژنراتور 50کاوا کمنز آکبند فروش دیزل ژنراتور کاترپیلار اصلی آکبند با مشخصات زیر: ۵۵kva engine: Cummins C۵ ... تهران - طباطبایی آگهی منقضی شده 96/04/17

بنر